De Kunstkerk Dordrecht

In opdracht van de Dudok Groep realiseren wij de transformatie van de Kunstkerk te Dordrecht. De transformatie houdt in, dat de kerk wordt getransformeerd tot een multifunctioneel, cultureel gebouw.

Vijf jaar na aankoop van de kerk zijn de verbouwingsplannen en de schetsontwerpen gemaakt. Zo blijft het interieur minimalistisch, waardoor exposities goed tot hun recht komen. Na oplevering, als kers op de taart, én om aandacht op het gebouw te vestigen, wordt aan de buitenkant van de Kunstkerk aan de Vestzijde door de kunstenaar van studio Job een kunstwerk gemaakt en geplaatst, dat bestaat uit bronzen elementen.

Tussen de Museumstraat en het Augustijnenkamp maken twee panden plaats voor een steeg. Deze doorgang wordt gemaakt met als doel om meer interactie te krijgen tussen de museumtuin, het terras bij The Movies en de Kloostertuin.

Tijdens de aanloopfase wordt de bouwplaatsinrichting geplaatst en vinden de sloop- en stutwerken plaats. De aanbouw in de Museumstraat en Augustijnenkamp wordt gesloopt, ter voorbereiding op de steeg. Na de sloop van de aanbouw wordt het grondwerk verricht zodat daarna de heiwerken kunnen plaatsvinden.

Binnen de kerk wordt een tribune gebouwd. Met de tribune zullen er naast tentoonstellingen ook evenementen zoals presentaties, muziekuitvoeringen, of colleges kunnen plaatsvinden. Zo wordt de Kunstkerk een multifunctioneel, cultureel gebouw.

Tijdens de onderbouwfase wordt de betonbekisting gesteld. De funderingsbalken en de vloeren vormen de basis van de gebouwen welke de steeg vorm geven In deze vloeren zal alle installatie en techniek worden opgenomen. Wanneer dit gereed is zal de onderbouwfase worden afgerond met het bestraten van zowel de binnen als buiten vloeren.

Tijdens de bovenbouwfase wordt er gewerkt aan de opbouw van de steeg. Door middel van een metaalconstructie en aluminiumkozijnen krijgt de kerk een heel nieuw aangezicht. Parallel aan deze werkzaamheden vindt het metselwerk binnen de nieuwbouwdelen plaats. Ook de eerste resultaten van de restauratie zijn aan het einde van deze fase zichtbaar.

Voor het dak en gevelwerk werken we samen met Biersteker bouw, Dak- en Geveltechniek.

Zij realiseren de klassieke buiten gevelbekleding en de isolerende structuur hierachter. Daarnaast verwezenlijkt Biersteker bouw ook al het dakwerk voor de aangebouwde steeg.

Tot slot vindt de afwerking plaats. Daarbij worden nieuwe wanden gemaakt, wordt het metselwerk uitgevoerd en waar nodig worden leidingen gelegd en elektradozen geplaatst. Ploeg Schilders verzorgt voor zowel de kerk als voor de steeg al het schilderwerk. In oktober 2021 verwachten wij de Kunstkerk op te leveren.