Privacyverklaring Meerbouw Rotterdam


Meerbouw Rotterdam verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de
AVG-wet en beschermt zo de privacy.
Meerbouw Rotterdam, bewaart en verwerkt persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG en beschermt zo uw privacy.

Gegevensverwerking

Meerbouw Rotterdam deelt geen persoonsgegevens met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Meerbouw Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor
de uitvoering van haar taken óf het naleven van haar wettelijk verplichtingen.

Samenwerkingen

Meerbouw Rotterdam is verantwoordelijk voor de bescherming met uw persoonsgegevens. We maken afspraken hierover met partijen en leggen deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.

Rechten

U heeft de volgende rechten:

  • U mag uw opgeslagen persoonsgegevens inzien.
  • U mag uw persoonsgegevens laten aanvullen, corrigeren, afschermen of verwijderen.
  • U mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
    U mailt hiervoor een verzoek naar info@meerbouwrotterdam.nl Geef in uw verzoek aan welk recht u wilt gebruiken én om welke verwerking of persoonsgegevens het gaat.

Klachten

Bent u het oneens met de manier waarop Meerbouw Rotterdam uw persoonsgegevens verwerkt?

  • Dan kunt u een e-mail sturen naar info@meerbouwrotterdam.nl en zullen uw klacht in behandeling nemen.
  • Of dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactgegevens

Meerbouw Rotterdam: